Hlášení škody

Hlášení škody DEFEND Car Protect a DEFEND Truck Protect

Naším cílem je vaši škodní událost co nejrychleji vyřešit, abyste opět mohli bez starostí jezdit. Proto vás prosíme, abyste včas dodali požadované dokumenty a dodrželi postup pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů likvidátorů. Zakládáme si na individuálním přístupu, neváhejte proto v první řadě kontaktovat telefonicky oddělení pojistných událostí, kde vám poradí, jak postupovat.

  ŘEŠENÍ ŠKODY U PRODLOUŽENÝCH ZÁRUK DEFEND Car Protect a DEFEND Truck Protect

  Hlášení škodní události:

  Škodu na vozidle nahlaste do 7 dnů ode dne vzniku škodní události, a to buď telefonicky na +420 226 251 251 nebo e-mailem na likvidace@fortegra.cz.

  K nahlášení škodní události budete potřebovat číslo pojistné smlouvy, případně VIN kód vozidla.

  Likvidátoři s vámi škodní událost zaregistrují a domluví s vámi návštěvu servisu, případně předají vaše kontaktní údaje pracovníkům Servisní sítě Fortegra. Ti vás budou následně kontaktovat a domluví s vámi přistavení vašeho vozidla do nejvhodnějšího autoservisu.

  Více informací o Servisní síti Fortegra najdete ZDE:

  Doložení podkladů:

  Po přistavení vašeho vozidla do servisu Fortegra servisní sítě, servis vozidlo prohlédne a dodá nám všechny potřebné podklady pro posouzení vaší škodní události: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplněný formulář A pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii Osvědčení o registraci Část II. (B) (Technický průkaz) - v případě, že k vozidlu již není vydán Technický průkaz, fotokopii Osvědčení o registraci vozidla.
  Po provedení opravy servis zašle vyplněný formulář B.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu pojistitele. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením pojistitelem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro zamítnutí pojistného plnění.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.