Hlášení škody

Hlášení škody DEFEND Technical Control

Naším cílem je vaši škodní událost co nejrychleji vyřešit, abyste opět mohli bez starostí jezdit. Proto vás prosíme, abyste včas dodali požadované dokumenty a dodrželi postup pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů likvidátorů. Zakládáme si na individuálním přístupu, neváhejte proto v první řadě kontaktovat telefonicky oddělení pojistných událostí, kde vám poradí, jak postupovat.

  ŘEŠENÍ ŠKODY U POJIŠTĚNÍ DEFEND Technical Control

  Hlášení škodní události:

  Je potřeba, aby pojištěný (nebo opravce jménem pojištěného) neodkladně nahlásil škodu na vozidle, a to buď telefonicky na
  +420 226 251 251 nebo e-mailem na likvidace@fortegra.cz.

  K nahlášení škodní události budete potřebovat číslo pojistné smlouvy, odečet tachometru v době technické kontroly a seznam závad uvedený v Protokolu o pravidelné technické prohlídce.

  Likvidátoři s vámi škodní událost zaregistrují a domluví s vámi návštěvu servisu, případně předají vaše kontaktní údaje pracovníkům Servisní sítě Fortegra. Ti vás budou následně kontaktovat a domluví s vámi přistavení vašeho vozidla do nejvhodnějšího autoservisu.

  Více informací o Servisní síti Fortegra najdete ZDE:

  Výběr opravce:

  Vozidlo bude potřeba dovézt k opravci za účelem posouzení škodní události. Pokud je vozidlo pojízdné, bude potřeba, abyste ho přistavili k autorizovanému opravci za účelem prohlídky do 7 dnů od nahlášení škodní události. Nepojízdné vozidlo, které v důsledku nebezpečné závady nemůžete vézt z STK po vlastní ose, budete muset do servisu odtáhnout. Je-li příčinou nepojízdnosti pojištěná součástka, uhradíme vám náklady na odtah do výše 5.000 Kč.

  Doložení podkladů:

  Pro posouzení škodní události budete potřebovat následující podklady:
  - Formulář pro Hlášení škodní události.
  - Protokol o měření emisí nebo Protokol o pravidelné technické prohlídce.
  - Osvědčení o registraci Část II. (B) (Technický průkaz).
  - V případě, že k vozidlu již není vydáno Osvědčení o registraci vozidla Část II. (Technický průkaz), fotokopii Osvědčení o registraci vozidla.
  - Předběžný rozpočet pro opravu vystavený kvalifikovaným opravcem.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu pojistitele. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením pojistitelem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro zamítnutí pojistného plnění.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.