Hlášení škody

Hlášení škody DEFEND Bike Protect

Naším cílem je vaši škodní událost co nejrychleji vyřešit, abyste opět mohli bez starostí jezdit. Proto vás prosíme, abyste včas dodali požadované dokumenty a dodrželi postup pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů likvidátorů. Zakládáme si na individuálním přístupu, neváhejte proto v první řadě kontaktovat telefonicky oddělení pojistných událostí, kde vám poradí, jak postupovat.

  ŘEŠENÍ ŠKODY U PRODLOUŽENÝCH ZÁRUK DEFEND Bike Protect

  Hlášení škodní události:

  Škodu na vozidle nahlaste do 7 dnů ode dne vzniku škodní události, a to buď telefonicky na +420 226 251 251 nebo e-mailem na likvidace@fortegra.cz.

  K nahlášení škodní události budete potřebovat číslo pojistné smlouvy a odečet tachometru v době vzniku škody.

  Výběr servisu:

  Motocykl musí být přistaven do servisu, který škodní událost posoudí. Pokud je v pojistné smlouvě v části Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní servis, musí být motocykl přistaven do tohoto servisu. V opačném případě může být odvezen do jakéhokoli servisu, který je plátcem DPH.

  Doložení podkladů:

  Pro posouzení vaší škodní události je třeba dodat následující dokumenty: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplněný formulář A pro hlášení ŠU, fotodokumentaci motocyklu a kopii Osvědčení o registraci Část II. (B) (Technický průkaz) - v případě, že k motocyklu již není vydán Technický průkaz, fotokopii Osvědčení o registraci vozidla.
  Po provedení opravy servis zašle vyplněný formulář B.

  Žádná oprava motocyklu nesmí být provedena bez výslovného souhlasu pojistitele. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením pojistitelem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro zamítnutí pojistného plnění.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.