Hlášení škody

Hlášení škody DEFEND Smart Protect

Naším cílem je vaši škodní událost co nejrychleji vyřešit, abyste opět mohli bez starostí jezdit. Proto vás požádáme, abyste nám včas dodali požadované dokumenty a dodrželi postup pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů našich likvidátorů. Ke každé škodě přistupujeme individuálně. Neváhejte proto v první řadě kontaktovat telefonicky naše oddělení pojistných událostí, kde vám poradíme, jak postupovat.

  ŘEŠENÍ ŠKODY U POJIŠTĚNÍ DEFEND Smart Protect

  Hlášení škodní události: 
   
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 30 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky na čísle +420 226 251 251 nebo e-mailem na likvidace@fortegra.eu.

  Při hlášení ŠU je nutné znát příčinu vzniku poškození, úplný popis poškození a potvrzení, že poškození spadá pod definici drobného poškození.

  Doložení požadovaných dokumentů:

  Za účelem posouzení pojistné události můžete být požádáni o poskytnutí digitální fotografie nebo jiné dokumentace poškození, případně o přistavení vozidla k autorizovanému opravci.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.