Hlášení škody

Hlášení škody Carlife Garance

Naším cílem je vaši škodní událost co nejrychleji vyřešit, abyste opět mohli bez starostí jezdit. Proto vás prosíme, abyste včas dodali požadované dokumenty a dodrželi postup pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů likvidátorů. Zakládáme si na individuálním přístupu, neváhejte proto v první řadě kontaktovat telefonicky oddělení pojistných událostí, kde vám poradí, jak postupovat.

  ŘEŠENÍ ŠKODY U PRODLOUŽENÝCH ZÁRUK Carlife Garance

  Upozorňujeme, že nároky, které vyplývají ze smluvních závazků mezi prodejcem vozidla a kupujícím se řeší jako reklamace vozidla přímo u prodejce. V případě, že si nejste jisti, zda se jedná o reklamaci či škodní událost, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle
  +420 284 022 397.

  Hlášení škodní události: 
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů od vzniku škodní události telefonicky na čísle +420 284 022 397 nebo
  e-mailem na carlife@fortegra.cz.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla nebo nám zaslat vyplněný formulář poštou či e-mailem.

  Likvidátoři s vámi škodní událost zaregistrují a předají vaše kontaktní údaje Fortegra servisní síti. Následně vás bude kontaktovat pracovník infolinky servisní sítě Fortegra, který s vámi domluví přistavení vašeho vozidla do nejvhodnějšího autoservisu.

  Více informací o Fortegra servisní síti najdete ZDE:

  Doložení podkladů:
  Po přistavení vašeho vozidla do servisu Fortegra servisní sítě, servis vozidlo prohlédne a dodá nám všechny potřebné podklady pro posouzení Vaší škodní události:
  - výpis z diagnostiky (diagnostický protokol, u mechanických poruch pak podrobný popis vzniku závady od zvoleného oprávce)  
  - předběžný rozpočet nákladů na opravu vozidla od vámi zvoleného oprávce na území ČR (rozepsané náklady na opravu - pracovní pozice na výměnu dílu a hod. sazba + materiál a č. dílů + DPH).
  - fotografie: poškozeného dílu, VIN vozidla, tachometru, pohledu na vozidlo vč. SPZ
  - v případě, že se jedná o krytou součástku v motoru, bude třeba doložit ještě servisní historii vozidla od data jeho zakoupení (konkrétně doložení výměny oleje v motoru, např. servisní knížkou nebo fakturou za výměnu oleje od oprávce apod.)

  Posouzení a vyplacení pojistného plnění
  Po obdržení všech požadovaných dokumentů posoudí pojistitel váš nárok na pojistné plnění. V případě schválení, je po opravě vozidla pro vyplacení pojistného plnění podmínkou doložení faktury za opravu vozidla a společné fotografie starého a nového dílu (oba díly na jedné fotografii) a fotografie nových dílů namontovaných na vozidle, zasláním na výše uvedenou e-mailovou adresu.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu pojistitele. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením pojistitelem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.