Dotazy a stížnosti

1. Stížnosti nebo žádosti o informace nám můžete adresovat na DEFEND INSURANCE s.r.o. ústně, emailem nebo poštou na:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4 - Chodov

Tel: +420 233 103 111
info@defendinsurance.eu


2. DEFEND INSURANCE s.r.o. písemně potvrdí přijetí stížnosti ve lhůtě pěti pracovních dní a bude usilovat o písemné sdělení rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě třiceti dnů od jejího doručení.


3. DEFEND INSURANCE s.r.o. je dozorována Českou národní bankou a je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel.


4. V případě, že budete nespokojeni s vyřízením stížnosti nebo v případě, že neobdržíte konečné vyjádření ve lhůtě osmi týdnů od doručení stížnosti, můžete svou stížnost adresovat České národní bance. Kontaktní údaje:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel: +420 22 441 4359/2887
Fax: +420 22 441 2261

www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty


5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

a) Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

adr@coi.cz
www.coi.cz/informace-o-adr

b) Pokud jste smlouvu zakoupili online, můžete podat stížnost také prostřednictvím EU online řešení sporů na adrese www.ec.europa.eu/odr/cs.

c) Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven

Elišky Krásnohorské 135/7
110 00 Praha 1

kancelar@ombudsmancap.cz
www.ombudsmancap.cz

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.