PRO KLIENTY

Změny pojištění

Chcete změnit údaje ve své pojistné smlouvě? Zde najdete informace, jak postupovat.

Ceníme si důvěry klientů a dbáme na rychlé a efektivní zaevidování vašich změn. Pro hladký průběh celého procesu vás prosíme o součinnost při změnách ve vašich pojistných smlouvách, o včasné dodání požadovaných dokumentů a dodržení postupů při změnách pojištění podle vaší pojistné smlouvy.

 • Jak zažádat o změnu?

 • V případě, že se změnily údaje o vašem vozidle, zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou či e-mailem společně s kopií dokumentu prokazující uvedenou změnu.

  Jaké změny evidujeme?

 • Vozidla v našem systému evidujeme dle VIN kódu. Údaje o změně SPZ není třeba zasílat. Pokud však naleznete chybný údaj ve vaší smlouvě, či se změnila charakteristika vašeho vozidla (například změna kategorie vozu v TP), neváhejte nás kontaktovat.

 • Jak zažádat o změnu?

  V případě, že se změnily údaje o vlastníkovi vozidla, zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou či e-mailem společně s kopií dokumentu prokazující uvedenou změnu (v případě, že to lze).


 • Jaké změny evidujeme?

  Změny hlaste pouze v případě, kdy mají vliv na naši komunikaci – tedy především změnu jména, názvu společnosti, trvalé či korespondenční adresy, telefonního čísla a e-mailu.

 • Jak zažádat o převod práv a povinností?

  V případě, že je vozidlo prodáno před nebo v průběhu pojistné doby, a chcete převést práva z pojistné smlouvy Car Protect nebo Truck Protect na nového vlastníka pojištěného vozidla, zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou či e-mailem do 14 dnů od prodeje/koupě vozidla.

  Úplné informace a podmínky převodu práv a povinností pro váš pojistný program naleznete ve své Pojistné smlouvě.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.