Hlásenie škody

Hlásenie škody DEFEND Gap a DEFEND Truck Gap

Naším cieľom je čo najrýchlejšie vyriešiť vašu poistnú udalosť, aby ste sa mohli bez obáv vrátiť na cesty. Preto vás žiadame, aby ste včas poskytli požadované dokumenty a dodržali postup pri poistnej udalosti podľa pokynov likvidátorov poistných udalostí. Sme hrdí na náš individuálny prístup, preto sa neváhajte v prvom rade telefonicky obrátiť na oddelenie likvidácie poistných udalostí a poradiť sa, ako postupovať.

  RIEŠENIE ŠKODY PRI POISTENÍ DEFEND Gap a DEFEND Truck Gap

  Hlásenie škodovej udalosti:

  Poistený musí pred zahájením akýchkoľvek opráv vozidla nahlásiť škodu správcovi (DEFEND INSURANCE s.r.o.), telefonicky na
  +421 2 222 11 702 klp. 1, alebo písomne na email: likvidace@defendinsurance.eu a to do 7 dní od vzniku udalosti. K nahláseniu je potrebné číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde se havarované vozidlo nachádza).

  Doloženie podkladov:

  Bude potrebné, aby ste vyplnili formulár A a formulár B pre hlásenie poistnej udalosti a doložili nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla Časť II. (B) (Technický preukaz)
  - V prípade, že k vozidlu už nie je vydané Osvedčenie o registrácii vozidla. Časť II. (Technický preukaz), fotokópia Osvedčenia o registrácii vozidla
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení škodovej udalosti políciou
  - Kópiu vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku vozidla)

Chcete sa poradiť? Radi vám pomôžeme.