PRE KLIENTOV

Nahlásenie škodovej udalosti

Riešite škodu? To sa stáva. V DEFEND INSURANCE si uvedomujeme, aké dôležité je získať dôveru klientov a dbáme, aby sme vašu poistnú udalosť vybavili čo najrýchlejšie, aby ste opäť mohli bez starostí jazdiť. Prosíme vás teda o súčinnosť pri likvidácii škody, o včasné dodanie požadovaných dokumentov a dodržanie postupov pre poskytnutie poistného plnenia podľa pokynov likvidátorov.