PRE KLIENTOV

Zmeny poistenia

Chcete zmeniť údaje vo svojej poistnej zmluve? Tu nájdete informácie, ako postupovať.

Ceníme si dôveru klientov a dbáme na rýchle a efektívne zaevidovanie vašich zmien. Pre hladký priebeh celého procesu vás prosíme o súčinnosť pri zmenách vo vašich poistných zmluvách, o včasné dodanie požadovaných dokumentov a dodržanie postupov pri zmenách poistenia podľa vašej poistnej zmluvy.

 • Ako požiadať o zmenu?

 • V prípade, že sa zmenili údaje o vašom vozidle, zašlite nám prosím vyplnený formulár poštou alebo e-mailom spoločne s kópiou dokumentu preukazujúceho uvedenú zmenu.

  Aké zmeny evidujeme?

 • Vozidlá v našom systéme evidujeme podľa VIN kódu. Údaje o zmene ŠPZ nie je potrebné zasielať. Pokiaľ však nájdete chybný údaj vo vašej zmluve, alebo sa zmenila charakteristika vášho vozidla (napríklad zmena kategórie vozidla v TP), neváhajte nás kontaktovať.

 • Ako požiadať o zmenu?

  V prípade, že sa zmenili údaje o vlastníkovi vozidla, zašlite nám prosím vyplnený formulár poštou alebo e-mailom spoločne s kópiou dokumentu preukazujúceho uvedenú zmenu (v prípade, že to možné).


 • Aké zmeny evidujeme?

  Zmeny hláste iba v prípade, ak majú vplyv na našu komunikáciu – predovšetkým zmenu mena, názvu spoločnosti, trvalú alebo korešpondenčnú adresu, telefónneho čísla a e-mailu.

 • Ako požiadať o prevod práv a povinností?

  V prípade, že je vozidlo predané pred alebo v priebehu poistnej doby, a chcete previesť práva z poistnej zmluvy Car Protect na nového vlastníka poisteného vozidla, zašlite nám prosím vyplnený formulár poštou alebo e-mailom do 14 dní od predaja/kúpy vozidla. Úplné informácie a podmienky prevodu práv a povinností pre váš poistný program nájdete vo svojej Poistnej zmluve.

Chcete sa poradiť? Radi vám pomôžeme.