Hlásenie škody

Hlásenie škody DEFEND Technical Control

Naším cieľom je čo najrýchlejšie vyriešiť vašu poistnú udalosť, aby ste sa mohli bez obáv vrátiť na cesty. Preto vás žiadame, aby ste včas poskytli požadované dokumenty a dodržali postup pri poistnej udalosti podľa pokynov likvidátorov poistných udalostí. Sme hrdí na náš individuálny prístup, preto sa neváhajte v prvom rade telefonicky obrátiť na oddelenie likvidácie poistných udalostí a poradiť sa, ako postupovať.

  RIEŠENIE ŠKODY PRI POISTENÍ DEFEND Technical Control

  Hlásenie škodovej udalosti:

  Je potrebné, aby poistený (alebo opravca v mene poisteného) neodkladne nahlásil škodu na vozidle správcovi (DEFEND INSURANCE s.r.o.), a to buď telefonicky na +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.

  K nahláseniu škodovej udalosti budete potrebovať číslo poistnej zmluvy; odpočet tachometra v dobe technickej kontroly, alebo meranie emisií; a zoznam porúch uvedený v Protokole o pravidelnej kontrole alebo v Protokole o meraní emisií vozidla.

  Výber opravcu:

  Vozidlo bude potrebné doviesť k opravcovi za účelom posúdenia škodovej udalosti. Pokiaľ je vozidlo pojazdné, bude potrebné, aby ste ho pristavili k autorizovanému opravcovi za účelom prehliadky do 7 dní od nahlásenia škodovej udalosti. Nepojazdné vozidlo, ktoré v dôsledku nebezpečnej poruchy nemôžete viesť z STK po vlastnej ose, budete musieť do servisu odťiahnuť. Ak je príčinou nepojazdnosti poistená súčiastka, uhradíme vám náklady na odťah do výšky 200€.

  Doloženie podkladov:

  Pre posúdenie škodovej udalosti budete potrebovať nasledujúce podklady:
  - Formulár Hlásenie škodovej udalosti;
  - Protokol o emisnej kontrole alebo Protokol o pravidelnej technickej kontrole;
  - Osvedčenie o registrácii (Technický preukaz), jasne zobrazujúci zadané údaje a dáta v časti Záznam o technickej kontrole a platnosť technickej spôsobilosti vozidla;
  - Predbežný rozpočet na opravu vystavený kvalifikovaným opravcom.

  Žiadna oprava nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu (DEFEND INSURANCE s.r.o.). Všetky náklady súvisiace s cenou práce, ktoré sa začali pred odsúhlasením správcom budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Chcete sa poradiť? Radi vám pomôžeme.